30. ROČNÍK BĚHU SV. VÁCLAVA

V sobotu 30. září 2023 na Starém Jičíně

Místo startu a trasa stejné jako v minulém roce!

Trasa: 3,5 km rozmanitým terénem
(z důvodu pokračující rekonstrukce silnice I/48 je trasa stejná, jako v minulém roce)
zobrazit trasu závodu
Start a cíl: u kostela na Starém Jičíně
místo konání závodu na mapě

Registrace:

pátek 29. 9. 2023 od 18:30 do 19:30 (farní klubovna na faře Starý Jičín)
v den závodu - sobota 30. 9. 2023 od 8:30 do 9:30 (u kostela - v místě startu)

Program:

10:00 – start muži, chlapci
10:05 – start ženy, dívky
12:15 – vyhlášení výsledků (před kostelem na Starém Jičíně)
13:00 – mše svátá (v kostele)

Startovné:

Děti: 30,- Kč
Dospělí: 60,- Kč
Sponzorské startovné: 100,- Kč (jedná se o dobrovolný příspěvek na organizaci závodu)

Další informace:

V prostorách startu bude možné od 8:30 do 9:30 zakoupit tričko s logem Běhu sv. Václava za 100 Kč.
Na trati a v cíli zajištěno občerstvení.
Prosíme o vrácení startovních čísel ihned po doběhu v prostoru cíle.

Běžecké kategorie:

chlapci: 0 – 9 let, 10 – 13 let, 14 – 18 let,
muži: 19 – 40 let, 41 a více let,
dívky: 0 – 9 let, 10 – 13 let, 14 – 18 let,
ženy: 19 – 40 let, 41 a více let.

stáhněte si pozvánku

Každý závodník se závodu účastní dobrovolně, na vlastní nebezpečí a sám odpovídá za svou fyzickou připravenost a způsobilost. Za nezletilého účastníka odpovídá zákonný zástupce.

Účastník svou účastí na akci vyjadřuje souhlas s tím, že v průběhu akce mohou být pořizovány jeho audio-vizuální záznamy či fotografie, které mohou být následně užity pořadatelem akce způsobem, jaký lze s ohledem na povahu akce rozumně předpokládat.